Nacházate sa: 
Úvod » Hasiace prístroje

Hasiace prístroje a hydrantové systémy

Leták

Naša firma JÁN BUDAY BUILDING s. r. o. Vám ponúka kompletný sortiment:

  • Hasiacich prístrojov
  • Hydrantových systémov
  • Hadíc, prúdnic, ventilov
  • Ďalšie protipožiarne výrobky určené k ochrane zdravia a majetku

 

Informácia o hasiacich prístrojoch:

Správna voľba hasiaceho prístroja pri začínajúcom požiari je podmienená druhom horľavej látky. Podľa druhu horľavej látky rozlišujeme tzv. TRIEDY POŽIARU:

Trieda požiaru A - požiare pevných horľavých látok (papier, drevo, uhlie, slama atď.)

Vhodné hasiace prístroje:

  • Vodné
  • Penové
  • Práškové

Trieda požiaru B - požiare horľavých kvapalín ( benzín, nafta, oleje, alkohol atď.)

Vhodné hasiace prístroje:

  • Penové
  • Práškové
  • Halónové

Trieda požiaru C - požiare plynných látok horiacich plameňom ( propan-butan, zemný plyn, acetylén atď. )

Vhodné hasiace prístroje:

  • Práškové
  • CO2
  • Halónové

Trieda požiaru D - požiare ľahkých alkalických kovov ( horčík a jeho zliatiny s hliníkom)

Tu dochádza k obrovským teplotám, hasenie vyžaduje použitie špeciálnych suchých hasív alebo upravených práškov.

Trieda požiaru E - požiare rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

 

Podmienky objednávky:

- Minimálne množstvo objednávaného tovaru je 300,00 EUR

- Cena dopravy činí 16,00 EUR bez ohľadu na veľkosť dodávky

- pri objednávke nad 700,00 EUR je doprava zdarma

- Platba prebieha:

1. Hotovostne pri prevzatí tovaru

2. Bankovým prevodom na účet pred dodaním