Nacházate sa: 
Úvod » Kotle na pevné palivá

Kotle na pevné palivá

Názov
kotla
Základný
popis
Obsluha, výbava,
certifikácia
Odporúčané palivo Náhradné
palivo
Ručné
kúrenie
EKO KOMFORT, kotol s retortovým horákom a oceľovým výmenníkom. V štandarde je osadený ekvitermickou reguláciou s týždenným programom na ohrev UV  a TUV. Pri dodržaní odporúčaného zapojenia je predĺžená záruka na výmenník kotla 5 rokov. automatická riadiaca jednotka EcoMAXX 800 s možnosťou ekvitermického riadenia, ručný čistiaci mechanizmus pre čistenie výmenníku čierne uhlie, frakcia 5 - 25 mm hnedé uhlie, frakcia 5 - 25 mm nemožno

EkoPERFEKT

nový ekoperfekt
Kotol s liatinovým výmenníkom a retortovým horákom. Palivo je do horáka dopravované pomocou šnekového dopravníka. Ekvitermická regulácia s týždenným programom na ohrev UV a  TUV  je v štandardnom vybavení kotla. pri dodržaní odporúčaného zapojenia je predĺžená záruka na výmenník kotla na 7 rokov. Automatická riadiaca jednotka EcoMAXX 800 s možnosťou ekvitermického riadenia. čierne uhlie (frakcia 5-25 mm),  hnedé uhlie (frakcia 5-25 mm) drevené pelety (pr. 6 a 8 mm)

MOŽNO

palivo - čierne i hnedé uhlie (kocka, orech 1), koks, drevo

Kotol s oceľovým výmenníkom a retortovým horákom. Palivo je do horáka dopravované pomocou šnekového dopravníka. Ekvitermická regulácia je v štandardnom vybavení kotla.  Pri dodržaní odporúčaného zapojenia je predĺžená záruka na výmenník kotla 5 rokov. Automatická riadiaca jednotka EcoMAXX 800 s možnosťou ekvitermického riadenia. Možnosť výberu medzi UniKOMFORT bez prídavného roštu na ručné kúrenie a UniKOMFORT plus s prídavným roštom pre ručné kúrenie v kotli.

čierne uhlie (frakcia 5-25 mm), hnedé uhlie frakcie (5-25 mm)

drevené pelety (pr. 6-8 mm)

MOŽNO
palivo - čierne i hnedé uhlie (kocka, orech 1), drevo

 

Problémy s prevádzkou

Pri prevádzkovaní kotla sa obvykle (ako pri každom technickom zariadení) vyskytujú technické problémy. V tejto časti sa časté problémy objasňovať.

Ventilátor sa netočí aj keď je požiadavka na kúrenie

Odstránenie závady:

 • skontrolujte, či je kotol pod prúdom,
 • skontrolujte, či je funkčný ventilátor (test),
 • skontrolujte, či nie je vypnutý havaríjny termostat ( na rozvodej skrini kotla čierna plastová krytka).

Nedajú sa nastaviť hodiny ani program na kúrenie

Odstránenie závady:

 • kontaktujte servis, je nutné urobiť nastavenie v servisnej úrovni.

Na displeji svieti symbol kohútika, 4-cestný ventil je uzavretý a do kúrenia nejde voda

Odstránenie závady:

 • je ručne nastavený iba ohrev TUV (prepnúť reguláciu do iného režimu)
 • regulácia je automaticky prepnutá do letného režimu z dôvodu vysokej vonkajšej teploty (pokiaľ aj tak chcete aby kotol kúril, je nutné urobiť zmenu nastavení regulácie v servisnej úrovni).

Kotol sa nahreje na požadovanú teplotu, ale do radiátorov nejde voda

Odstránenie závady:

 • vyregulovať primárny okruh, je nutné znížiť prietok na skrate do 3-cestného termostatického ventilu,
 • skontrolovať, či je funkčné čerpadlo a 4-cestný ventil s elektropohonom.

Kotol vyhasína,hlavne po zapálení

Odstránenie závady:

 • skontrolujte, či máte správne palivo (vlhkosť, typ ...)
 • skontrolujte nastavenie výkonu kotla (pri nábehu kotla je nutné začínať na výkone max. 50%, až potom keď ste si istý, že uhlie horí na celej ploche horáka, potom môžete výkon kotla zvýšiť).

Pokiaľ sú aj tak problémy s naštartovaním kotla, tak urobte rozkúrenie kotla pomocou dreva, na rozhorené drevo nasypte 2 až 3 lopatky uhlia, po tom ako začne uhlie horieť jasným plameňom odstavte kotol na 20 až 30 minút do ručného režimu (nesmie byť v chode ani ventilátor ani podávač paliva). Potom opäť kotol zapnite do automatického režimu.

Motor podávača sa točí, ale šnek stojí a palivo nie je podávané

Odstránenie závady:

 • došlo k ustrihnutiu poistnej skrutky z dôvodu vzpriečenia paliva v podávači (odstráňte prekážku a vymeňte poistnú skrutku viď. návod k obsluhe a inštalácii).

Palivo nie je podávané aj keď sa točí motor podávača a šnek

 Odstránenie závady:

 • vytvorila sa klenba paliva nad šnekom, je to spôsobené neštandardným palivom - veľká frakcia (vymeňte palivo, alebo buchnite rukou do zásobníka a uhlie sa zosype dolu na šnek).

Na displeji svieti alarm nedostatok paliva

Kotol má vyhodnocovaciu funkciu, kde zisťuje či nedošlo k vyhasnutiu kotla. Funguje to nasledovne: pokiaľ v aktívnom režime horenia kotla dôjde k poklesu teploty kotlovej vody a tento pokles trvá dlhšie ako je nastavené v servisnej úrovni (obvykle 30 až 60 min.), regulácia si myslí, že došlo palivo a vypne kotol.

K tejto situácii dochádza hlavne pri systémoch s veľkým objemom vody, alebo v systémoch, ktoré nemajú ošetrenú teplotu vratnej vody.

Odstránenie závady:

 • zmeniť nastavenie v servisnej úrovni
 • doplniť systém o ochranu teplej vratnej vody

 

UNDEFINED: COOKIES_ALERT
Rozumím